Israeliska bosättningar bryter mot internationell rätt

03Mar09

Efter att TT och Ekot berättat om nyheten att israeliska bosättningar på Västbanken ökar och att detta strider mot internationell rätt har bloggen Fred i Mellanöstern gått i spinn (liksom kamraterna på Jihad i Malmö) Naturligtvis skriver de bosättningar inom citattecken och naturligtvis hävdar de att bosättningar inte alls bryter mot internationell rätt:

Det finns naturligtvis ingen anledning att judar inte skulle få bo på Västbanken efter att en slutlig fredsuppgörelse eventuellt kommer till stånd.

Kom nu ihåg att det är bloggen FiM som skriver ”judar” och inte ”israeler”. Och såklart har FiM rätt i att även judar kan få bo på Västbanken efter en slutgiltig fredsuppgörelse, men det är ju inte om det som saken handlar. Det handlar om illegala israeliska bosättningar som bryter mot internationell rätt på en rad punkter. Jag ska visa tre tycken:

 1. Fjärde Genevekonventionen. Artikel 49:
  ”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”

  För att bosättningarna på Västbanken skall kunna byggas har israelisk militär evakuerat och flyttat på palestinier som bor på Västbanken.
  Detta är ett brott mot internationell rätt.

 2. Fjärde Genevekonventionen. Artikel 53:
  ”Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or cooperative organizations, is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations.”

  Över 20.000 palestinska hem har förstörts av ockupationsmakten Israel sedan 1967. Ett brott mot internationell rätt.

 3. Haagkonventionen. Artikel 43:
  ”[The occupant] shall take all the measures in his power to restore, and ensure, as far as possible, public order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country.”

  Israeliska bosättningar på Västbanken skapar politisk oro och är ett hot mot den palestinska befolkningens säkerhet. Ett brott mot internationell rätt.

Genom sina närmare 150 bosättningar på Västbanken skapar Israel en grogrund för har och politiskt våld och försvårar en eventuell fredsprocess och bildandet av en framtida palestinsk stat. Dessutom bryter Israel mot internationell rätt.

Läs även andra bloggare om , , , , ,

Annonser


17 Responses to “Israeliska bosättningar bryter mot internationell rätt”

 1. 1 Marcus

  Nej, Israel har inte flyttat på en enda palestinier för att bygga bosättningar. Tvärtom ligger bosättningarna på mark som ägs av judar sedan långt före 1948, eller som köpts därefter.

  Om du tittar på en karta så ser du att bosättningarna oftast ligger helt isolerad med ödemark runt om, aldrig i närheten av någon arabisk by eller stad. Så ditt påstående är nonsens.

  Du har inte heller förstått att Genèvekonventionen endast gäller områden som ockuperas från en erkänd suverän regering. På Västbanken har en sådan suverän regering aldrig funnits. Därmed är konventionen inte applicerbar, och definitivt inte ensidigt mot Israel. I annat fall ska alla araber i området som kom under tiden för Jordaniens ockupation mellan 1948 och 1967 bort också. De kallar sig idag palestinier.

 2. Det är mer komplicerat än du vill ge sken av. Flera av de äldsta judiska byarna i Palestina ligger på Västbanken. Exempelvis har en stor del av ”den illegala bosättningen” i Hebron funnits där sedan sefardiska judarna blev fördrivna från Spanien 1492.

 3. CA: Det handlar alltså om bosättningar efter 1967. Dessa är brott mot internationell rätt.

  Marcus: Du har fel angående Genevekonventionen. Den är synnerligen applicerbar på Israels ockupation av Västbanken.

  Internationella domstolen i Haag har sagt att Fjärde Genevekonventionen är applicerbar då: ”two conditions are fulfilled: that there exists an armed conflict (whether or not a state of war has been recognized); and that the conflict has arisen between two contracting parties. If those two conditions are satisfied, the Convention applies”

 4. Det som är mest intressant med hela bosättningseländet är att det slutligen kommer att bli spiken i kistan för 2 -statslösningen och därmed den exklusivt judiska staten.
  Vi kan ju bara notera att palestinierna är mot bosättningarna – men judarna är för.

  När Israel slutar att existera som judisk stat kommer det med största säkerhet bero på faktorer som den judiska befolkningsmajoriteten i staten själva har beslutat att genomföra.

  Naturligtvis gäller Genèvekonventionerna för palestinierna också. Problemet med FIM -pajasar som ”marcus” är att dom inte överhuvudtaget ställer upp på de normer ett normalt samhälle har.

  Sedan är det förakt som ”vänner” till den judiska staten visar mot de regler (Israel ratificerade Genèvekonventionerna 1949) som 6 miljoner judar fick betala priset för under nazisternas ockupation – mer än lovligt anskrämligt.
  När figurer som ”marcus” helt öppet anser att palestinierna ska inte få ha det skydd som Europas judar saknade på 1940-talet, roterar 6 miljoner judar bokstavligt i sina gravar. Snacka om att trivialisera Förintelsen.

  Dock är ett ypperligt mått på hur inskränkta, avhumaniserade och genuint korkade resonemang som förs från vissa ”pro-israeler” – påtagligt ofta från FIM.

 5. 5 Marcus

  Maxelson, det finns ingen (annan) contracting party på Västbanken. Jordaniens illegala ockupation var inte erkänd av FN, och PLO/Hamas är inte en contracting party.

  Israels anspråk är till och med de bästa, eftersom det bindande mandatet från 1923 ÅLÄGGER världssamfundet att facilitera skapandet av det judiska nationalhemmet på ALLA områden väster om Jordanfloden.

  Araberna sade nej till en kompromiss 1947 och till alla andra fredsförslag sedan dess. Därmed fortsätter mandatet att gälla, och är det enda tvingande juridiskt bindande dokumentet som rör detta område.

 6. Enligt Internationella domstolen spelar områdets juridiska status före ockupationen ingen roll. Alltså är det ointressant vem som ev ockuperade Västbanken före 1967. Nu är det Israel och de skall därmed följa Fjärde genèvekonventionen.

 7. Dessutom hade Israel från början Fjärde genevekonventionen i åtanken när de intog Västbanken och Gaza 1967:

  ”Israel initially recognized the applicability of the Fourth Convention: according to Article 35 of Order No. 1, issued by the occupying authorities on 7 June 1967, ‘[t]he Military Court . . . must apply the provisions of the Geneva Convention dated 12 August 1949, Relative to the Protection of Civilians in Time of War, with respect to judicial procedures. In case of conflict between this Order and said Convention, the Convention shall prevail . . .'”

  Israel Ministry of Foreign Affairs skriver vidare på sin hemsida:

  IDF liberates Jerusalem, completes occupation of West Bank and Gaza Strip. [min fetning]

 8. 8 Marcus

  Maxelson, snälla du, jag har läst HELA den icke-bindande rådgivande åsikten från Haag, och jag har läst alla reservationer från de deltagande domarna, inkl Higgins (som är dagens chef för domstolen). Hon anser att det rådgivande icke-bindande utlåtandet är fullständigt partiskt och pro-palestinskt. Hon anser också att det inte går att å ena sidan hävda samma rättigheter för de palestinska områdena som för en självständig stat, och sedan hävda att de inte har samma skyldigheter därför att de INTE är en stat (i annat fall skulle palestinierna dras inför domstol för försök till folkmord, samt brott mot mänskligheten).

  Så du behöver inte ge mig några små ”tips” om vad som står där.

  Två av domarna i domstolen är helt jäviga. Den ena (en egyptier) har tidigare uppmanat till att Israel ska ställas inför rätta för ”folkmord”, och den andre (en jordanier) har redan före utlåtandet sagt att Israel är ”skyldigt”, och arbetade inom den diskrediterade fd. Human Rights Council. Inga av dessa domare hade accepterats i en verklig process (detta var ingen process, utan en helt icke-bindande rådgivande åsikt som inte har någon som helst vikt för intrnationell lag, och Israel deltog överhuvudtaget inte).

  För Israel har det självklart stor vikt vad området hade för juridisk status, eftersom det enda bindande dokumentet som gäller Västbanken ger det judiska folket full rätt till (och ålägger det internationella samfundet att förverkliga) ett judiskt nationalhem i hela området väster om Jordanfloden, efter att hela östra Palestina (dagens Jordanien) olagligen givits till en arabisk stat där.

  Eftersom det inte finns någon suverän makt (sovereign) på Västbanken, så har området status av icke-allokerat mandatområde, till vilket Israel har det bästa anspråket, enligt mandatet ovan. Det enda sätt som araber kan hävda rätt till området är om de går med på fred med judarna/Israel, vilket de valde att inte göra 1937, 1947, 1949, 1967, 1973, 1979, 1995, 2000, 2004 och idag.

  Israel har inte bara lika bra anspråk som araberna, utan bättre anspråk än araberna på Västbanken. Sedan kan de snacka om ”ockupation” så länge de vill. De är lika mycket ockupanter som någon annan, och har förverkat sina anspråk genom att starta krig och förkasta delningsplanen, samt igen 1967. Jag ber dig läsa på om mandatet:

  http://www.mythsandfacts.com/conflict/mandate_for_palestine/mandate_for_palestine.htm

  Livet är aldrig lätt för den som startar krig mot sina grannar, och förlorar.

 9. 9 Marcus

  Bara för att ge dig ännu ett exempel på Haag-domarnas absurda inkomepetens.

  I sin rådgivande åsikt påstår de att FN-stadgans artikel om självförsvar endast gäller om man attackeras av en stat, inte av terrorister.

  Detta är ett direkt sakfel som framgår om man läser FN-stadgan (och som varje första-års-student i folkrätt kan utantill). Felet är så grundläggande att man häpnar över hur domarna kan ha slängt sig ur detta.

  Ungefär så högt ligger trovärdigheten och vederhäftigheten i deras utlåtande om säkerhetsstängslet (oh – den ”oberoende” rätten kallar visst stängslet för ”mur” genom hela dokumentet, trots att muren utgör 3% av barriären. Det är ungefär som att kalla Öresundsbron för Öresundstunneln, eftersom 17% – inte 3% – av förbindelsen utgörs av en tunnel).

  Så snälla Maxelson, du imponerar inte på någon som kan de här frågorna när du kommer dragandes med ”Haag”.

 10. T o m Israels myndigheter själva går ju med på att det är en ”ockupation” och att fjärde genevekonventionen gäller på de ockuperade områdena.

  Att du sedan anser att hela Västbanken och Gaza skall tillhöra Israel är ju din ensak och placerar dig ganska tydligt i ett högerextremt fack.

 11. Som jag tidigare påpekats, så är det fullständigt meningslöst att föra några djupare diskutera med personer som inte ens ställer upp på ett minimum av normer civilicerade samhällen har.

  Talande nog så har hela världen fel – den enda som har rätt i sammanhanget är ”marcus”…
  Nejdå – det luktar inte rättshaverist lång väg.

 12. 12 Marcus

  Maxelson,

  Det är skillnad att direkt efter ett krig tala om den militära (och fullständigt lagliga) ockupationen av ett ormåde som befriats från fienden.

  Det är en helt annan sak att säga att det rör sig om en ockupation i folkrättslig mening, så som den definieras i den humanitära rätten (Genèvekonventionerna). Faktum är att Genèvekonventionerna svårligen kan sägas vara applicerbara på Västbanken, av de skäl jag gav ovan.

  Israels har TROTS det sagt att man tänker respektera de delar av konventionerna som handlar om rent humanitärt skydd av befolkningen. Men alltså inte de delar som gäller en verklig ockupation av en suveränt makts territorium. Faktum är ju att BÅDE israeler och palestinska araber har legitima anspråk på Västbanken, av de skäl jag gav ovan. Det är klart att arabvärlden vill porträttera Israel som en ”främmande” ”olaglig” ockupationsmakt, och det är inte fövånande att oinsatta människor faller för propagandan.

  Men fakta och juridik visar att Västbankens status är omtvistad, och att dess status, som idag är icke-allokerat mandatområde, endast kan bestämmas genom fredsförhandlingar.

  Argumentet ”ockupation” träffar alltså fel. Särskilt om ovanstående inte beaktas, eller om man försöker smussla undan att situationen uppkom efter upprepade arabiska försök till folkmord och gnomförd fördrivning mot regionens judar 1948 i Jerusalem, Västbanken och Negev, och det upprepade och konkreta och uttalade hotet att utplåna Israel.

  Slutligen tar jag gärna en hövlig debatt, men jag betackar mig att kallas ”högerextrem” av en person som öppet deklarerat stöd till den antisemitiska terrororganisationen Hamas.

 13. Marcus: Jag ber om ursäkt för att jag kallade dig ”högerextrem”. Det var onödigt.

  Vad jag menade var att du är rätt isolerad med din åsikt att både Västbanken och Gaza bör tillhöra Israel. Det är ett krav som – så vitt jag vet – vara framförs av högerextrema grupper i Israel.

 14. 14 Marcus

  Jag skrev bara att Israel de facto har bäst anspråk på Västbanken.
  Däremot tror jag att en kompromiss är nödvändig, inte minst av demografiska skäl. Därför anser jag, precis som merparten i Israel, att landet ska dra sig tillbaka från merparten av Västbanken, samt att ”land swaps” (kvittning) ska göras enligt Bill Clintons parametrar. Dvs att palestinirna får mer mark från dagens Israel, inkl. de arabiska städer som idag ligger i Israel men nära Gröna Linjen, mot att Israel får de större bosättningarna som ligger nära Gröna Linjen.

  Särskilda upplägg ska ordnas för de östra kvarteren av Jerusalem för palestinierna, i utbyte mot ett särskilt upplägg för det judiska samfundet i Hebron, som ligger långt från Gröna Linjen, men som är judendomens andra heligaste stad.

  För ovanstående finns stöd från en stor majoritet israeler. Nu krävs det att Hamas erkänner Israel och stoppar terrorn, samt accepterar ingångna fredsavtal. Innan det sker kommer fler att dö.

 15. Jag ar valdigt kritisk till argumenten mot bosattningarna. Hamas har ju visat att dom ar lika mycket for etnisk rensning som du pastar att Israel ar. Efter judar lamnade Gazaremsan sa pastar Hamas att judarna, oavsett om det ar staten Israel eller dom sjalva som individer vill leva i de sa kallade ockuperade omradena, sa ar dom inte valkomna. Att Hamas lurar folk att dom ar fredliga och pa nagot satt skulle vara representanter for alla muslimer pa vastbanken och i Gazaremsan ar bedrovligt. Det ar som att saga att Lars Ohly’s asikter skulle vara representativa for alla svenskar for att han ar svensk…

  Aven om kritiken mot Israel inte ar menad att vara antisemitisk sa underblaser den antisemitism genom att inte gora skillnad pa israeler, judar eller staten Israels regering.

  For att det ska kunna vara en hallbar fred sa maste vi vara fredsmaklare inte domare. FN har svikit hela omradet och hela deras organisation i omradet arbetar inte for fred alls. Faktumet att Hamas anvander sig av barnsoldater, klar sig i civila klader nar dom krigar och gommer sig bland civilbefolkningen vilket strider mot FN-konventionen och Barnkonventionen ignoreras flitigt.

  USA och Israel kraver att man ska erkanna Israel som en stat innan fredsforhandlingarna borjar, och det verkar ju rimligt. Men sa lange man stanger ute Hamas fran fredsforhandlingarna sa spelar man dom i handerna. Hamas ar inte villiga att diskutera. Inte ens med Fatah som borde ligga dom nara.

  For att na fred sa foreslar jag en FN-militarisk oberoende polis som haller Hamas fran att smuggla in vapen och valdsfora sig pa sin befolkning och bevaka valen sa att dom sker pa ett bra satt.

  Enda sattet att forandra vore att forsoka driva pa Palestina mot en mer varaktig demokrati. Da kan man visa resultat och riktiga fredsforhandlingar kan paborjas. Det kommer tyvarr inte Hamas tillata tror jag. Darfor maste man satta press pa dom.

  Medan detta sker sa kan man halla Israel lugnare. Hamas bombningar av landet har inte hjalpt. Oavsett hur manga som dott av raketerna sa tillater Palestina nu en fristad for terrorister, vilket pa ett satt rattfardigar anfallet aven om jag tycker krig ar vidriga…

 16. 16 Amer Al-bayya

  Västvärlden politiker hjälper Israel med allt…Israel fick tala hård med olika länder i Europa för att ändra lagrn för israels brott, krig och krigsbrott mot Gaza…Tyskland, UK, Spanien , Italian och Belgien… Alla de här länder skulle ställa alla Israels soldater och politiker inför rätta men nästan alla har ändrad sig och de har ändrat lagen!!!!!.
  Alla de länder som hjälper Israel, Israels brott, krig, krigsbrott, förtryck, våld. mord , massmord och terror och bosättningar ska ställs inför rätta…
  De hjälper Israel med kärnvapen och förbjudna vapen också….

  Israel lever på västvärldens stöd och hjälp….Och Israel får hjälp i FN också-Och ISRAEL FÅR 65 miljarder Från USA Och UK varje år för att Israel tar hela Palestina…

  Aravärlden ska kräva alla rtsättningar från de..Det finns 28 FN:s resolutioner mot Israel….. Var är de, USA och UK med Frankrike??????.
  Vi ska stoppa USA Och Israel..Vi lämnar aldrig Palestina i sionismens hand.. Aldrig..aldrig…Befria Palestina Nu…Innan blir det för sent ..

 17. Frågor till politiker i västvärlden!!
  Jag vill tala om USA, UK, Frankrike,EU , FN och Israel:s ockupation
  och brott mot folkrätten, mänskliga rättigheter och internationell
  rätt men jag vill veta var rättvisan är och hur man kan skapa såna
  orättvisor mot Palestina i de demokratiska länder som försvarar
  människans liv och rättigheter.Arabvärlden kommer attkräva alla
  ersättningar för politikernas brott mot alla lagar och regler i vårt
  liv och vår värld.
  Jag frågar alla politiker :-
  1- Vem stödjer och hjälper Israels ockupation och alla brott?
  2- Vem stödjer och hjälper Israels kärnvapen och förbjudna vapen??
  3- Vem ger stöd och hjälp till Israel i FN??
  4- Varför försvarar USA,UK Israel orättvist??
  5- Var är alla FN:s resolutioner mot Israel??
  6- Varför går Israels ockupation, brott vidare??
  7- Vem kan stoppa Israel??
  Politikerna i västvärlden begår brott och de är skyldiga och olagliga.
  Denna politik skapar mer orättvisor,hat, rasism, brott och terror..
  Jag väntar på ett svar och ett stopp och ett straff mot alla som begår
  såna brott och ockupation.Nu är det nog noch stopp..Befria Palestina
  nu..Det är bättre för alla,USA.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: